Bestil Take Away
Boka bord

Cookie- och integritetspolicy hos Jensens Bøfhus

När du besöker jensens.com, clubjensens.se, take-away.dk samt spelar med i våra spel på app.leadfamly.com samlar Jensens Bøfhus A/S och DANSKE FAMILIERESTAURANTER A/S (CVR-nummer 81684316) in information om dina rörelser på vår(a) webbplats(er).

Dessa uppgifter används för att förbättra din upplevelser, bedöma användningen av enskilda komponenter på webbplatsen jensens.com och för att stödja vår marknadsföring av erbjudandena från Jensens Bøfhus och Danske Famillierestauranter.

Om du inte vill att uppgifter samlas in bör du radera dina cookies och upphöra att använda webbplatsen (klicka här för att se instruktioner).

Nedan kan du läsa ingående om de uppgifter som vi samlar in, hur vi behandlar dem, vad vi använder dem till, vem som har tillgång till uppgifterna och hur du kontaktar Jensens Bøfhus A/S angående cookies och integritetspolicy.

Insamlingen av uppgifter på jensens.com och tillhörande domäner (såsom nämndes i det första stycket i denna text) sker inom ramen för gällande lagstiftning. Såvida behandling av personuppgifter, som inte är offentligt tillgängliga, görs via webbplatsen kommer behandlingen att ske i överensstämmelse med personuppgiftslagen.

Cookies
Webbplatsen jensens.com använder cookies. Cookies är en textfil som sparas på din dator, mobil eller motsvarande enhet. Syftet är att känna igen enheten, minnas inställningar, utföra statistik och rikta annonser.

Det finns inga personuppgifter sparade i våra cookies och cookies kan inte innehålla skadlig kod som t.ex. virus. Det är möjligt att radera eller blockera cookies. Klicka här för att se instruktioner.

Observera att om du raderar eller blockerar cookies kan du dessutom riskera att webbplatsen inte fungerar optimalt samt att det finns innehåll som du inte får tillgång till.

Användning av personuppgifter
Personuppgifter är alla slags uppgifter som kan hänföras direkt till dig. När du använder vår webbplats samlar vi in och behandlar en rad sådana uppgifter. Det sker t.ex. vid allmän tillgång av webbplatsens innehåll om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som medlem eller prenumerant av Jensens Bøfhus lojalitetsprogram Club Jensens, bokar bord online eller gör köp via webbplatsen.

Vi samlar in och behandlar vanligtvis följande typer av uppgifter: Ett unikt id och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, din ip-adress, geografisk placering samt vilka sidor du klickar på (intressen). I den omfattning du själv ger explicit samtycke och själv anger uppgifterna behandlas även namn, telefonnummer, e-postadress, adress och betalningsuppgifter. Det sker normalt i samband med inloggning eller vid ett köp.

Säkerhet
Vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och konfidentiellt sätt i överensstämmelse med gällande lagstiftning, däribland personuppgiftslagen och dataskyddslagen. Dina uppgifter kommer enbart att användas för det syfte som de samlats in för och raderas när detta syfte har uppfyllts eller inte längre är relevant.

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder mot att dina uppgifter oavsiktligt eller otillåtet raderas, offentliggörs, förloras, förverkas eller kommer till obehörigas kännedom, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med lagstiftningen.

Syfte
Vi använder cookies för att föra demografisk och användarrelaterad statistik. På så sätt får vi möjlighet att anpassa och skapa innehåll och tjänster som överensstämmer med dina och övriga användares intressen och önskemål. Ditt samtycke gäller för jensens.com och relaterade domännamn/webbplatser som administreras av Jensens Bøfhus A/S (se första stycket överst i texten).

Lagringsperiod
Uppgifterna lagras under den period som är tillåten enligt lagen och vi raderar dem när de inte längre är nödvändiga. Perioden beror på typen av uppgifter och orsaken till lagringen. Det är därför inte möjligt att ange en generell tidsram för när olika uppgifter raderas.

Överföring av uppgifter och tredjepartscookies
Jensens.com använder en rad tredjepartstjänster på webbplatsen: Meta (däribland Facebook och Instagram), Google, Bord i Byen och Playable. Dessa tredjepartskomponenter innebär att innehavaren av dem kan ta emot tekniska data om din webbläsare, ip-adress och vilken sida du besöker på jensens.com. Dessa tjänster använder också cookies. Observera att du kan välja att avvisa tredjepartscookies i din webbläsare. Personuppgifter överförs inte till tredje part såvida du inte uttryckligen ger ditt samtycke till det.

Observera att om du samtidigt med ditt besök på jensens.com är inloggad på t.ex. Facebook eller Google, så är det möjligt för Facebook och Google att knyta dessa data till din profil. Den behandling som innehavaren av tredjepartskomponenter kan göra utifrån detta ligger utanför Jensens Bøfhus kontroll och är enbart en fråga mellan dig som besökare på webbplatsen och innehavaren av tredjepartskomponenterna.

Vi använder härutöver en rad tredje parter för lagring och behandling av uppgifter. De behandlar enbart uppgifter på uppdrag av Jensens Bøfhus och får inte använda dem för egna syften.

Överföring av personuppgifter som namn och e-postadress m.m. kan bara göras om du samtycker till det. Jensens Bøfhus använder bara personuppgiftsbiträden i EU.

Skydd av personuppgifter
I enlighet med lagen ska dina personuppgifter förvaras säkert och konfidentiellt. Vi sparar dina personuppgifter på servrar med skyddad åtkomst som är placerade i kontrollerade lokaler och våra säkerhetsåtgärder kontrolleras kontinuerligt. Det gör vi för att avgöra om våra användaruppgifter hanteras ansvarsfullt och under ständigt hänsyn till dina rättigheter som användare.

Det går aldrig att till 100 procent garantera säkerheten vid uppgiftsöverföring via internet. När uppgifter skickas och lagras elektroniskt innebär det en potentiell risk för att obehöriga tilltvingar sig åtkomst till uppgifterna. Du lämnar således dina personuppgifter på eget ansvar. Personuppgifter raderas eller anonymiseras kontinuerligt.

Den expanderande utvecklingen och användningen av digitala verktyg innebär att ändringar i vår behandling av personuppgifter kan bli nödvändiga. Vi förbehåller oss därför rätten att uppdatera och ändra befintliga riktlinjer för behandling av personuppgifter. Du kan alltid se när riktlinjerna uppdaterades senast, längst ner på denna sida. I händelse av väsentliga ändringar informerar vi tydligt om detta på webbplatsen.

Insyn och klagomål
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig i ett allmänt tillgängligt format. Du kan dessutom när som helst göra invändningar mot att uppgifter används. Du kan även återkalla ditt samtycke om att uppgifter om dig behandlas.

Om de uppgifter om dig som behandlas är felaktiga har du rätt att få dem rättade eller raderade. Kontakta då: info@jensens.com. Om du vill klaga över vår behandling av dina personuppgifter har du också möjlighet att kontakta Integritetsskyddsmyndigheten.

Om du inte längre vill att vi ska behandla dina personuppgifter eller att vi ska begränsa behandlingen av dina personuppgifter, kan du även skicka oss en begäran om detta till ovanstående e-postadress.

Utgivare
Webbplatsen ägs och publiceras av:

Jensens Bøfhus A/S
Læssøegade 215
DK-5230 Odense M

Tel.: +45 70 30 40 50
E-post: info@jensens.com

 

Uppdaterad: 14 oktober 2022