Bestil Take Away
Boka bord

Tävlingsregler och villkor för ”Månadens teckning”

Generella villkor

Tävlingen erbjuds av Jensens Bøfhus, Læssøegade 215, 5230 Odense M. Tävlingen hålls i Danmark och Sverige. Tävlingen är for barn upp till 12 år, det är gäster i Jensens Bøfhus restauranger i Danmark och Sverige, som lämnar in en tekning, som är målat på baksidan av barnmenyn som fås i restaurangen.

Anställda hos Jensens Foods A/S, även anställda  i Jensens Bøfhus restauranger, kan inte deltaga i tävlingen . När man lämnar in en teckning accepterar man tävlingens en deltager afleverer en tegning, accepteres konkurrencens betingelser, och det ges samtidigt till att Jensens Bøfhus A/S får kontakta deltagaren på telefon om en denne vinner.

Tävlingsregler

Tävlingen hålls i alla Jensens Bøfhus restauranger från 8. februari 2023.
Tävlingen är för barngäster  – barn till och med 12 år.
Man kan delta en gång per restaurangbesök.

Så deltar du i tävlingen 

Barnet ritar en teckning på baksidan av barnmenyn och lämnar teckningen till en av restaurangens värdar/ värdinnor. Det ska skrivas förnamn på barn och vuxen samt telefonnummer till den vuxne som kan kontaktas vid eventuell vinst.

Så dras vinnarna till tävlingen

Teckningarna hänga upp synligt i restaurangens lekrum. När månaden är slut väljer restaurangens personal 3 vinnare. Vinnaren kontaktas direkt av restaurangen. Chansen för att vinna är beroende på hur många som deltar i tävlingen. 

Vinsten kan inte bytas till kontanter. 

Vinster i tävlingen 

Det finns totalt 3 priser per restaurang och månad. Priset är ett presentkort på 150 kr som kan användas på alla svenska Jensens Bøfhus restauranger. 

Persondataansvarig

I samband med deltagande i tävlingen kommer mycket lite personuppgifter om tävlingsdeltagaren att behandlas. Personuppgiftsansvarig i samband med behandling av personuppgifter är:

Jensens Bøfhus A/S, Cvr nr. 13 21 25 38, Læssøegade 215, 5230 Odense M. Genom att delta i tävlingen samtycker deltagaren till att Jensens Bøfhus A/S behandlar följande personuppgifter om deltagaren: Förnamn på barnet, förnamn på vuxen ledsagare, telefonnummer av vuxen följeslagare.

Personuppgifterna lagras i upp till 2 månader efter tävlingens slut och används uteslutande för att vinnarna ska kunna kontaktas och ta emot priset.

Återkallelse av samtycke

Deltagaren kan när som helst frivilligt och utan begränsningar återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter, varefter Jensens Bøfhus A/S omedelbart kommer att stoppa behandlingen av personuppgifter om deltagaren och alla personuppgifter som innehas av Jensens Bøfhus A/S kommer att också raderas omedelbart.

Kontakta Jensens Bøfhus A/S vid önskan om att ta tillbaka samtycke  på info@jensens.com eller på telefon 70 30 40 50 (måndag-fredag 12.00-15.00).

Databeskyddslagen

Enligt dataskyddslagen har du ett antal rättigheter i förhållande till Jensens Bøfhus behandling av uppgifter om dig. Om du vill utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss.

Du har – med lagens begränsningar – följande rättigheter:

• Rätt att se din information (åtkomsträtt) – d.v.s. rätten att få insyn i den information som vi behandlar om dig, samt en rad ytterligare information.

• Rätt till rättelse (rättelse) – du har rätt att få felaktiga uppgifter om dig rättade.

• Rätt till radering – i särskilda fall har du rätt att få uppgifter om dig raderade innan tidpunkten för vår normala generella radering inträffar.

• Rätt till begränsning av behandling – du har rätt att i vissa fall få behandlingen av dina personuppgifter begränsad. Om du har rätt att få behandlingen begränsad får Jensens Bøfhus A/S i fortsättningen endast behandla informationen – förutom lagring – med ditt samtycke, eller för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras, eller för att skydda en person eller viktiga samhällsintressen.

• Rätt att invända – i vissa fall har du rätt att invända mot vår i övrigt lagliga behandling av dina personuppgifter.

• Rätt att överföra information (dataportabilitet) – i vissa fall har du rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att få dessa personuppgifter överförda från en personuppgiftsansvarig till en annan utan hinder.

Du har dessutom rätt att lämna in klagomål till en behörig tillsynsmyndighet, bland annat Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), om du inte är nöjd med det sätt som vi behandlar dina personuppgifter på. Du hittar IMY:s kontaktuppgifter på www.imy.se.

Du kan läsa mer om dina rättigheter i IMY:s vägledning om de registrerades rättigheter på www.imy.se. Tävlingen är på inget sätt sponsrad, administrerad eller sammankopplad med Facebook.