Bestil Take Away
Book bord

Konkurrenceregler og vilkår for Månedens tegning

Generelle vilkår

Konkurrencen udbydes af Jensens Bøfhus, Læssøegade 215, 5230 Odense M. Konkurrencen afholdes i Danmark og Sverige. Konkurrencen er for børn op til 12 år, der er gæster i Jensens Bøfhus restauranter i Danmark og Sverige, som indleverer en tegning, der er lavet på bagsiden af børnemenukortet, der udleveres i restauranten.

Ansatte ved Jensens Foods A/S, herunder ansatte i Jensens Bøfhus restauranter, kan ikke deltage i konkurrencen. Når en deltager afleverer en tegning, accepteres konkurrencens betingelser, og der gives samtidig samtykke til, at Jensens Bøfhus A/S må kontakte deltageren på telefon såfremt en deltager vinder.

Konkurrenceregler

Konkurrencen afholdes i alle Jensens Bøfhus restauranter fra 8. februar 2023.
Konkurrencen er for børnegæster – børn til og med 12 år.
Der kan deltages én gang pr. restaurantbesøg.

Sådan deltager du i konkurrencen

Barnet tegner en tegning på bagsiden af børnemenukortet og indleverer tegningen til en af restaurantens værter eller værtinder. Der oplyses fornavn på barn og voksen ledsager samt telefonnummer på den voksne, således at vindere kan kontaktes.

Sådan findes vinderne af konkurrencen

Tegninger hænges op synligt i den pågældende restaurantens legerum. Ved udgangen af måneden vælger restaurantens personale 3 vindere ud af de indleverede tegninger.
Vinderne kontaktes direkte af det lokale bøfhus. Chancen for at vinde er betinget af antal deltagere i konkurrencen.

Præmierne kan ikke ombyttes til kontanter.

Præmier i konkurrencen

Der er i alt 3 præmier per restaurant per måned. Præmien er et gavekort på DKK 150, som kan benyttes i alle danske Jensens Bøfhus restauranter.

Persondataansvarlig

I forbindelse med deltagelse i konkurrencen, vil der blive behandlet ganske få personoplysninger om konkurrencedeltageren. Persondataansvarlig i relation til behandling af personoplysninger er:
Jensens Bøfhus A/S, Cvr-nr. 13 21 25 38, Læssøegade 215, 5230 Odense M. Ved deltagelse i konkurrencen, giver deltageren samtykke til, at Jensens Bøfhus A/S behandler følgende personoplysninger om deltageren: Fornavn på barnet, fornavn på voksen ledsager, telefonnummer på voksen ledsager.

Personoplysningerne opbevares i op til 2 mdr. efter endt konkurrence og benyttes udelukkende til, at vinderne kan kontaktes og modtage gevinsten.

Ophævelse af samtykke

Deltageren kan til enhver tid frivilligt og uden begrænsninger tilbagekalde sit samtykke til behandling af personoplysninger, hvorefter Jensens Bøfhus A/S straks vil stoppe behandlingen af personoplysninger om deltageren og ligeledes vil samtlige personoplysninger, som Jensens Bøfhus A/S ligger inde med, blive slettet straks.  

Kontakt Jensens Bøfhus A/S ved ønske om at trække samtykke tilbage på info@jensens.com eller på telefon 70 30 40 50 (mandag-fredag 12.00-15.00).

Databeskyttelsesloven

Du har efter databeskyttelsesloven en række rettigheder i forhold til Jensens Bøfhus’ behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Du har – med lovens begrænsninger – følgende rettigheder
Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret) – dvs. ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
Ret til berigtigelse (rettelse) – du har ret til få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Ret til sletning – i særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
Ret til begrænsning af behandling – du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må Jensens Bøfhus A/S fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
Ret til indsigelse – du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) – du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i en struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Endvidere har du ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. Konkurrencen er på ingen måde sponsoreret af, støttet af, administreret af eller forbundet med Facebook.