Bestill Take Away
Bestill bord

Skal vi gi deg beskjed?

Vi har ofte nyheter på menyen og skikkelig gode tilbud – og det er jo dumt å gå glipp av?

Meld deg på nyhetsbrevet vårt, så misser du ingenting. Det er helt gratis, og du kan lett melde deg av igjen.

Vi trenger litt informasjon om deg 👇

Mottak av våre nyhetsbrev
Vi sender nyhetsbrevene basert på ditt uttrykkelige samtykke. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt og melde deg av våre nyhetsbrev med fremtidig virkning.

Samtykke til markedsføring fra Jensens Bøfhus
Ved samtykke aksepterer du at Jensens Bøfhus A/S, CVR-nr. 13 21 25 38, Læssøegade 215, DK-5230 Odense M sender deg en e-post der du må bekrefte abonnementet på Jensens Bøfhus’ nyhetsbrev. Du samtykker i at Jensens Bøfhus A/S kan markedsføre Jensens Bøfhus direkte til deg ved å sende nyhetsbrev til deg.

Behandlingsansvarlig med hensyn til behandling av personopplysninger er:
Jensens Bøfhus A/S, CVR-nr. 13 21 25 38, Læssøegade 215, 5230 Odense M. Ved aksept gir du samtykke til at Jensens Bøfhus A/S kan behandle følgende personopplysninger om deg : Navn og e-postadresse.

Formålet med innhenting av personopplysninger
Vi innhenter dine personopplysninger for å kunne sende nyhetsbrev angående vår virksomhet og våre tjenester, forutsatt at du samtykker til det.

Vi bruker også dine personopplysninger til interne markedsundersøkelser, målrettet markedsføring og statistikk.

Utlevering av dine personopplysninger
Dine personopplysninger blir utlevert til datterselskaper og tilknyttede selskaper som tilhører Jensens Bøfhus A/S.

Personopplysninger utleveres ikke til andre eksterne selskaper med mindre det uttrykkelig fremkommer av denne personvernerklæringen og det er et rettslig grunnlag for dette.

Jensens Bøfhus A/S utleverer ikke dine personopplysninger til markedsføringsformål, inkludert utsendelse av e-poster med reklameinnhold, med mindre du har samtykket til dette.

Jensens Bøfhus A/S kan utlevere dine personopplysninger til offentlige myndigheter eller andre i den grad dette samsvarer med gjeldende lov, eller hvis Jensens Bøfhus A/S blir pålagt en slik utlevering av en kompetent domstol.

Opphevelse av samtykke
Du kan når som helst, frivillig og uten begrensninger trekke tilbake ditt samtykke til behandling av personopplysninger. Jensens Bøfhus A/S vil umiddelbart stoppe behandlingen av dine personopplysninger og samtlige personopplysninger som Jensens Bøfhus A/S oppbevarer, blir slettet.

Vi oppbevarer opplysningene som er nødvendige for å kunne dokumentere abonnementet og ditt samtykke til nyhetsbrevet i 2 år etter avmelding, for å kunne påvise og dokumentere at vi har sendt ut nyhetsbrevene på lovlig vis.

Personvernloven
Ifølge personvernloven har du en rekke rettigheter knyttet til Jensens Bøfhus A/S’ behandling av dine opplysninger. Kontakt oss direkte hvis du ønsker å utøve dine rettigheter.

Du har – med begrensningene som er gitt i loven – følgende rettigheter:
• Rett til å se dine opplysninger (innsynsrett) – dvs. rett til å få innsyn i de opplysningene som vi behandler om deg, samt en rekke øvrige opplysninger.

• Rett til rettelser – du har rett til få uriktige opplysninger om deg selv rettet.

• Rett til sletting – i spesielle tilfeller har du rett til å få slettet opplysninger om deg før tidspunktet for normal sletting inntreffer.

• Rett til begrensning av behandling – du har i visse tilfeller rett til å få begrenset behandlingen av dine personopplysninger. Dersom du har rett til å få begrenset behandlingen, kan Jensens Bøfhus A/S deretter bare behandle opplysningene – bortsett fra oppbevaring – med ditt samtykke, eller med henblikk på at rettskrav kan fastlegges, gjøres gjeldende eller forsvares, eller for å beskytte en person eller viktige samfunnsinteresser.

• Rett til innsigelse – du har i visse tilfeller rett til å fremme innsigelser mot vår ellers lovlige behandling av dine personopplysninger.

• Rett til å overføre opplysninger (dataportabilitet) – du har i visse tilfeller rett til å motta personopplysningene dine i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format samt å få overført disse personopplysningene fra én behandlingsansvarlig til en annen uten hindring.

Videre har du rett til å klage til en kompetent tilsynsmyndighet, herunder Datatilsynet, hvis du er misfornøyd med måten vi behandler dine personopplysninger på. Du finner Datatilsynets kontaktinformasjon på www.datatilsynet.no.

Du kan lese mer om dine rettigheter i Datatilsynets veiledning om de registrertes rettigheter, som du finner på www.datatilsynet.no.

Kjære Gjest

Takk for din henvendelse. Vi vil komme tilbake til deg så snart som mulig.